Navigation

Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho một nền kinh tế công nghiệp hoá?

  • Date: 20 Sep 2012
  • Series: Báo cáo nghiên cứu số 81
  • Author: Bob Baulch, Vũ Hoàng Đạt, Nguyễn Thắng
  • Download the full text ( English, 1567 KB, PDF document )

Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho một nền kinh tế công nghiệp hoá?

Báo cáo này muốn tìm hiểu liệu các trường học Việt Nam có trang bị cho các em học sinh các kiến thức cần thiết phục vụ cho một đất nước có mức thu nhập trung bình đang trong giai đoạn công nghiệp hoá. So sánh với các nước khác trên thế giới cho thấy, tuy với mức chi cho giáo dục cao, nhưng tỷ lệ nhập học cũng như thành tích học tập của Việt Nam lại chỉ ở mức thấp so với các nước trong khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Tác giả sử dụng Điều tra Lao động năm 2007 làm cơ sở tìm hiểu các tiêu chuẩn đào tạo đối với các lao động trẻ để có thể tìm được công việc chuyên môn cao, đồng thời tìm hiểu các mức lương đối với các bậc giáo dục khác nhau. Kết quả cho thấy vào thời điểm hiên tại, ngành chế biến, sản xuất không có nhu cầu lớn về lao động đã qua đào tạo nghề hoặc có bằng đại học. Trung bình, các lao động trẻ đã học hết trung học cơ sở có mức thu nhập chỉ cao hơn từ 40 đến 50% các lao động mới học đến hết tiểu học. Điều này phù hợp với tính chất xoay vòng của phần lớn các công việc trong ngành chế biến, sản xuất chủ yếu tập trung vào sản phẩm và có thể được sản xuất bởi một nhóm lao động có trình độ học vấn thấp. Cuối cùng, tác giả sử dụng kết quả điều tra vòng 2 và 3 của chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” nhằm tìm hiểu những trẻ nào bị bỏ sót bên ngoài hệ thống giáo dục. Nhóm tác giả đã tìm ra một nhóm trẻ, tuy nhỏ nhưng cũng khá đáng kể, không có khả năng tiếp tục theo học bậc trung học cơ sở, và cũng chính vì vậy, các em sẽ rất khó tìm được việc làm trong lĩnh vực công hoặc ngành chế biến, sản xuất.

Do Vietnamese Schools Provide the Right Education for an Industrialising Country?

This paper examines whether Vietnamese schools are providing children with the education that is needed by an industrialising middle-income country. International comparisons show that, despite Vietnam’s generous spending on education, the country’s school enrolments and attainments are relatively low compared to its competitors in east and south-east Asia. The 2007 Labour Force Survey is used to examine the qualifications that new labour market entrants need to obtain skilled employment, and to investigate the returns to different levels of education. The results suggest that there is currently not a strong demand in manufacturing for workers with either professional or tertiary education. Labour market entrants with post-secondary qualifications earn manufacturing wages that are, on average, only 40 to 50 per cent higher than workers with primary education. This is consistent with the relatively routine nature of most jobs in manufacturing, which has focused on products which can be produced by assembly line workers with limited schooling. Finally, Rounds 2 and 3 of the Young Lives data are used to investigate which children are being left behind by the education system. A small but significant group of children who are failing to complete lower secondary school, and are therefore very unlikely to gain wage employment in the manufacturing or government sectors, is identified.