Navigation

Báo cáo nghiên cứu

Thoát khỏi điểm cân bằng mức thấp của chất lượng giáo dục

01 Jun 2016

RISE-Working Paper 16/008, Caine Rolleston

Ước lượng trọng số của các thiếu hụt từ mức độ hạnh phúc tự đánh giá: áp dụng cho chỉ số nghèo đa chiều trẻ em ở Việt Nam

30 Nov 2015

Báo cáo nghiên cứu số 142, Vũ Hoàng Đạt, Phạm Minh Thái, Laure Pasquier-Doumer và Nguyễn Thắng

Các loại hình trừng phạt thân thể trong phạm vi trường học: Bằng chứng nghiên cứu từ 4 quốc gia Ethiopia, Ấn Độ, Peru và Việt Nam

09 Nov 2015

UNICEF Office of Research – Innocenti Discussion Paper 2015-02, María José Ogando Portela and Kirrily Pells

Giữa lời nói và hành động Đàm thoại về bản sắc dân tộc của trẻ em miền núi Việt Nam

17 Jul 2011

Báo cáo nghiên cứu số 68, Trương Huyền Chi

Download the full text ( English, 854 KB, PDF document )

Học thêm có giúp phát triển tư duy của trẻ? Kinh nghiệm của Việt Nam

15 Dec 2012

Báo cáo nghiên cứu số 87, Lê Thúc Dục, Bob Baulch

Download the full text ( English, 554 KB, PDF document )

Sự chuyển giao của đói nghèo và bất bình đẳng giữa các thế hệ, kết quả ghi nhận từ CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ"

27 Dec 2013

Working paper 117, Jere R. Behrman, Whitney Schott, Subha Mani, Benjamin T. Crookston, Kirk Dearden, Le Thuc Duc, Lia C. H. Fernald, Aryeh D. Stein and the Young Lives Determinants and Consequences of Child Growth Project Team

Download the file ( English, 1078 KB, PDF document )

Nghèo trẻ em tại Việt Nam: Ước tính mức nghèo thu nhập đối với từng nhóm tuổi bằng thang điểm người lớn

01 Jan 2002

Báo cáo nghiên cứu số 6, Howard White, Edoardo Masset

Download the full text ( English, 931 KB, PDF document )

Học thêm và kết quả học tập của trẻ 8 tuổi tại Việt Nam

01 Jan 2005

Báo cáo nghiên cứu số 29, Trần Thu Hà, Trần Tuấn, Trudy Harpham, Phạm Thị Lan, Trần Đức Thạch, Sharon Huttly, Anne McCoy

Download the full text ( English, 1202 KB, PDF document )

Tác động của thể còi cọc ở trẻ nhỏ đến phát triển trí tuệ của trẻ em Việt Nam

01 Feb 2009

Báo cáo nghiên cứu số 45, Lê Thúc Dục

Download the full text ( English, 312 KB, PDF document )

Download the summary ( English, 104 KB, PDF document )

Học thêm và cảm nhận về mức sống: Kinh nghiệm thực tế của trẻ em Việt Nam

30 Apr 2009

Báo cáo nghiên cứu số 49, Ivy Ko, Jing Xing

Download the full text ( English, 504 KB, PDF document )

Download the summary ( English, 96 KB, PDF document )

Tiến bộ của học sinh: Báo cáo kết quả Khảo sát Trường học tại Việt Nam của CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ"

11 Aug 2013

Working paper 100, Caine Rolleston, Zoe James, Laure Pasquier-Doumer, Tran Ngo Thi Minh Tam

Download the full text ( English, 831 KB, PDF document )

Trường học Việt Nam có trang bị kiến thức cần thiết phục vụ cho một nền kinh tế công nghiệp hoá?

20 Sep 2012

Báo cáo nghiên cứu số 81, Bob Baulch, Vũ Hoàng Đạt, Nguyễn Thắng

Download the full text ( English, 1567 KB, PDF document )

Sự hình thành và phát triển của bất bình đẳng trong học tập giữa các quốc gia

24 May 2014

Working paper 124, Abhijeet Singh

Download the file ( English, 962 KB, PDF document )