Navigation

Trẻ em Thiên niên kỷ: Lớn lên với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

Trẻ em Thiên niên kỷ: Lớn lên với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
  • Date: 17 Dec 2015
  • Series: Young Lives Policy Paper 8
  • Author: Emma Feeny, Caroline Knowles
  • Download the full text ( English, 26 KB, PDF document )

Trong số các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đã được công bố, có rất nhiều mục tiêu liên quan đến trẻ em và thời thơ ấu, bao gồm giảm đói nghèo, nâng cao tỷ lệ nhập học bậc tiểu học, và cải thiện cơ hội tiếp cận nguồn nước sạch và vệ sinh . Cả thế giới đã phải công nhận rằng nếu có thể cải thiện cơ hội vào thời điểm đầu đời của một đứa trẻ, chúng ta hoàn toàn có cơ hội ngăn chặn đói nghèo và bất bình đẳng có thể thâm nhập sang các thế hệ sau này.

Trong năm 2015, trong quá trình chuẩn bị cho các mục tiêu toàn cầu mới về phát triển bền vững, chương trình nghiên cứu “Những Cuộc đời trẻ thơ” đã tổng hợp các thành tựu và kinh nghiệm rút ra kể từ khi bắt đầu công bố các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Dựa trên số liệu thu thập từ 12.000 trẻ em và gia đình các em trong suốt thời gian triển khai của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đồng thời mượn lời của chính các em, nhân vật chính của bản báo cáo này, báo cáo mới nhất của chương trình nghiên cứu “Những Cuộc đời trẻ thơ” sẽ đi sâu hơn các con số để giới thiệu tới độc giả những thay đổi trong đời sống của trẻ em trong bối cảnh đổi mới các chính sách quốc gia cũng như các ưu tiên chính sách và kết quả từ các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Báo cáo ghi nhận nhiều tiến bộ quan trọng, đặc biệt là sự suy giảm về nghèo trẻ em và sự phát triển của các dịch vụ cơ bản ở nhiều quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, các con số trung bình này chưa thể kể hết bức tranh phát triển thực tế, đặc biệt khi các con số này ẩn chứa sự chênh lệch đáng kể giữa các nước, cũng như giữa các nhóm trẻ tại cùng một quốc gia, cũng như khoảng cách về chất lượng và tính bao trùm. 

 

Huge optimism surrounded the global commitment at the turn of the century to the Millennium Development Goals (MDGs). Many of the goals related to children and childhood, including ending poverty and hunger, expanding enrolment in primary education, and improving access to clean water and sanitation. If we can get things right at the start of a child’s life, the world agreed, we have a chance to stop poverty and inequality being passed down through the generations.

During 2015, Young Lives have been taking stock of the achievements and lessons learned since the adoption of the MDGs, in the run-up to the new Global Goals for Sustainable Development.

Using data gathered from 12,000 children and their families over the timeframe of the MDGs, and in children’s own words where possible, this report from Young Lives looks beyond the ‘big data’ to see what has changed in the reality of children’s lives in the context of the shifts in national policy, priorities and outcomes related to the MDGs.

There have been some important advances, with a reduction in childhood poverty and rise in essential services across many developing countries. However, average numbers cannot tell the whole story; the figures hide discrepancies between countries, as well as between children within countries, and gaps in quality and inclusiveness.