Navigation

Bài phân tích chính sách

Trẻ em Thiên niên kỷ: Lớn lên với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

17 Dec 2015

Young Lives Policy Paper 8, Emma Feeny, Caroline Knowles

Dựa trên số liệu thu thập từ 12.000 trẻ em và gia đình các em trong suốt thời gian triển khai của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đồng thời mượn lời của chính các em, nhân vật chính của bản báo cáo này, báo cáo mới nhất của chương trình nghiên cứu “Những Cuộc đời trẻ thơ” sẽ đi sâu hơn các con số để giới thiệu tới độc giả những thay đổi trong đời sống của trẻ em trong bối cảnh đổi mới các chính sách quốc gia cũng như các ưu tiên chính sách và kết quả từ các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Download the full text ( English, 26 KB, PDF document )

Giáo dục cho mọi người tại Việt Nam: Tỷ lệ nhập học cao nhưng chất lượng vẫn tồn tại nhiều vấn đề

01 Jan 2006

Báo cáo tóm tắt chính sách số 4, Phạm Thị Lan, Nicola Jones

Download the full text ( English, 135 KB, PDF document )

Trẻ em và cuộc khủng hoảng lương thực

31 Aug 2008

Báo cáo tóm tắt chính sách số 5, Paul Dornan

Download the full text ( English, 113 KB, PDF document )

Trẻ em và các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ: Thành công mong manh và bất bình đẳng trầm trọng

31 Aug 2010

Báo cáo phân tích chính sách số 2, Paul Dornan

Download the full text ( English, 784 KB, PDF document )

Bất bình đẳng giới và giàu nghèo: Kinh nghiệm từ chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”

14 Sep 2011

Báo cáo phân tích chính sách số 13, Kirrily Pells

Download the full text ( English, 1109 KB, PDF document )

Bạo lực học đường: Bằng chứng từ CTNC "Những cuộc đời trẻ thơ" tại Việt Nam

27 Jun 2013

Nguyen Thi Thu Hang, Tran Ngo Thi Minh Tam

Download the full text ( English, 283 KB, PDF document )