Báo cáo tóm tắt chính sách

Nguyên nhân bỏ học sớm của trẻ em Việt Nam

14 Nov 2013

Báo cáo phân tích chính sách số 2, Nguyen Thi Thu Hang, Nguyen Thu Huong

Download the full text ( English, 1125 KB, PDF document )

Chỉ số nghèo đa chiều trẻ em: khi xét đến quan điểm của trẻ em

31 Jan 2017

Policy brief, Nguyen Thi Thu Hang

Download the full text ( Vietnamese, 377 KB, PDF document )

Download the full text ( English, 1440 KB, PDF document )