Ban cố vấn quốc gia

Hiện tại, ban cố vấn của chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" gồm có:

  • Bà Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm – Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
  • Ông Nguyễn Hải Hữu, Cục trưởng – Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ông Nguyễn Trọng An , Phó Cục trưởng – Cục Bảo vệ và Chăm sóc Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
  • Ông Lê Danh Tuyên, Phó Viện trưởng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia
  • Bà Trần Thị Thắm, Phó Vụ trưởng – Vụ Giáo dục Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo