Phương pháp và chọn mẫu

“Những cuộc đời trẻ thơ” nghiên cứu những thay đổi trong cuộc sống của trẻ em trong vòng 15 năm, từ 2000 đến 2015. Đây là khung thời gian do Liên hợp quốc đưa ra để đánh giá quá trình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ.

Tại Việt Nam chúng tôi theo dõi 2 nhóm trẻ: 2000 em sinh vào giai đoạn 2001-2002 và 1000 em sinh trong giai đoạn 1994-1995. Hai nhóm trẻ này cung cấp đầy đủ thông tin về tất cả các giai đoạn phát triển của trẻ. Nhóm trẻ nhỏ được nghiên cứu từ khi lọt lòng đến thời kỳ vị thành niên. Nhóm lớn được nghiên cứu từ giai đoạn nhỏ tuổi, qua thời kỳ vị thành niên, đến tuổi trưởng thành và cả khi bản thân các em trở thành cha mẹ.

Khi những thông tin thu thập từ các em được so sánh đối chiếu với thông tin từ cha mẹ các em, chúng tôi có thể đưa ra các nhận định về tình trạng nghèo chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác, cách thức mà các gia đình thoát nghèo hay rơi vào tình trạng nghèo đói, cũng như các chính sách có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của họ.

Nghiên cứu của chúng tôi được thiết kế để trả lời ba câu hỏi lớn:

  • Các nhân tố nào góp phần định hình cuộc sống của trẻ em làm tăng hoặc giảm nguy cơ đói nghèo và những tác động của chúng?
  • Đói nghèo có những tác động gì đối với cuộc sống và trải nghiệm của trẻ em trong thời kỳ thơ ấu và giai đoạn trưởng thành?
  • Các chính sách quốc tế và trong nước ở những quốc gia tham gia nghiên cứu góp phần giảm nghèo trẻ em ở cấp độ nào?