Một số câu hỏi thường gặp

Tại sao lại đặt trọng tâm vào trẻ em?

Theo ước tính của UNICEF, có khoảng một tỷ trẻ em trên khắp thế giới đang sống trong đói nghèo. Trẻ em nghèo thường dễ bị tổn thương, bị bóc lột, bạo hành, kỳ thị và phân biệt đối xử. Thông thường, trẻ em nghèo không có đủ điều kiện vật chất để tồn tại, trưởng thành và phát triển hết khả năng. Các em thường đạt kết quả học tập thấp, và khi trưởng thành thì nguy cơ tình trạng đói nghèo truyền lại cho thế hệ sau là rất cao. Và như vậy vòng luẩn quẩn của đói nghèo cứ lặp lại mãi. Ở cả khía cạnh kinh tế và con người, vấn đề nghèo trẻ em là không thể chấp nhận được. Vấn đề nghèo trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng – không chỉ về mặt kinh tế, mà còn về khía cạnh bình đẳng, hạnh phúc của các cá nhân, và công bằng về kinh tế và xã hội.

 

Điều gì làm “Những cuộc đời trẻ thơ” trở thành duy nhất?

Cho đến nay có rất nhiều nghiên cứu về vấn đề trẻ em, tuy nhiên chưa có một nghiên cứu dài hạn nào có quy mô, phạm vi và tính tổng thể như “Những cuộc đời trẻ thơ” ở các quốc gia đang phát triển. “Những cuộc đời trẻ thơ” có thể được xem là duy nhất ở nhiều khía cạnh. Chúng tôi cũng nhận thấy các điểm mạnh của mình trong việc đặt ra các giả thiết và đóng góp cho những luồng tư tưởng hiện hành ở những lĩnh vực:

Tăng trưởng kinh tế và công bằng: kinh tế học chính thống hiện hành thúc đẩy tăng trưởng nhằm giải quyết đói nghèo. Tuy nhiên, còn tồn tại đói nghèo dai dẳng, bất bình đẳng trong phân phối tài sản, bất chấp tốc độ phát triển nhanh ở Ấn Độ và Việt Nam và tăng trưởng bền vững ở Peru từ những năm 90.

Kinh tế chính trị của đói nghèo: thông qua việc nghiên cứu các đặc điểm của trẻ em trong mẫu nghiên cứu – giới, dân tộc, thành phần gia đình, tôn giáo, v.v. – chúng tôi có thể hiểu biết rộng hơn về khía cạnh kinh tế chính trị của đói nghèo. Điều này cho phép chúng tôi nhận biết những nhân tố thuộc về cấu trúc (đối lập với những nhân tố bên trong hoặc giữa các cá nhân trong cộng đồng) khiến một số nhóm dân cư trở thành người nghèo.

Tính năng động trong hộ gia đình: đa số các nghiên cứu về đói nghèo tập trung vào các hộ gia đình. Tuy nhiên, thông qua việc theo sát trẻ em trong hộ gia đình đó và bằng cách định rõ các đặc tính cá nhân và vị trí trong gia đình chúng tôi có thể hiểu được rất nhiều về tính năng động trong hộ gia đình. Đây là những nhân tố quan trọng tác động đến trải nghiệm của trẻ em và các hậu quả của đói nghèo.

Thoát khỏi bẫy nghèo: thông qua việc chọn mẫu nhằm mục tiêu nghiên cứu đói nghèo chúng tôi có thể tìm hiểu quá trình và các nhân tố tác động khiến các hộ gia đình và trẻ em trở thành nghèo và thoát nghèo.

Các giai đoạn chuyển tiếp và cả cuộc đời: chúng tôi biết rằng có những giai đoạn và thời kỳ chuyển tiếp quan trọng trong thời thơ ấu. Trong những giai đoạn này, đói nghèo, nếu có xảy ra, có thể đeo bám cả đời và để lại hậu quả cho cả các thế hệ sau. Nghiên cứu dài hạn là rất cần thiết, nhằm tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề này.

Phân tích và giám sát chính sách: thông qua việc thực hiện giám sát ngân sách và phân tích chính sách ở cấp địa phương nơi thực hiện nghiên cứu và phân tích nhận thức của trẻ em và gia đình các em về các loại hình dịch vụ, chúng tôi có thể đưa ra các thông tin quan trọng về cơ hội tiếp cận, sự công bằng và chất lượng của các dịch vụ cơ bản như y tế và giáo dục.

 

Khảo sát định lượng nghiên cứu những vấn đề gì?

Các cuộc khảo sát định lượng được thực hiện thông qua các bảng hỏi với trẻ em, hộ gia đình và cộng đồng. Trẻ em đến độ tuổi lên 8 được phỏng vấn trực tiếp. Các câu hỏi đề cập tới đời sống vật chất, sức khỏe tinh thần, giáo dục và phát triển nhận thức, ý thức về tài sản và hạnh phúc, tình trạng tâm lý xã hội, sử dụng thời gian và các hoạt động khác, nguy cơ và tình trạng dễ bị tổn thương, nguồn vốn xã hội và chính trị. Cuộc khảo sát dài hạn này được xây dựng trên cơ sở những nghiên cứu hiện tại về tình trạng nghèo trẻ em, và quan niệm của trẻ em và cha mẹ các em về vấn đề này. Trẻ em và cha mẹ các em đã được tham vấn trong giai đoạn chuẩn bị dự án thông qua các phương pháp cùng tham gia. Để biết thêm thông tin về các bảng hỏi, xem trang tin điện tử quốc tế.

 

Các vòng khảo sát diễn ra khi nào?

Vòng khảo sát định lượng đầu tiên được thực hiện tháng 6 năm 2002. Vòng khảo sát định lượng thứ hai được tổ chức cuối năm 2006. Vòng thứ ba được tổ chức vào cuối năm 2009. Các vòng khảo sát định lượng tiếp theo  sẽ diễn ra vào năm 2013 và 2016. Các cuộc khảo sát định lượng được bổ trợ bởi các nghiên cứu định tính với mẫu nhỏ hơn vào các năm tiếp sau đó. Để biết thêm thông tin về các cuộc khảo sát của chúng tôi, xin đọc thêm phương pháp của chúng tôi trên trang tin điện tử quốc tế.

 

Tôi có thể lấy thông tin thường xuyên về “Những cuộc đời trẻ thơ” ở đâu?

Để được cập nhật về “Những cuộc đời trẻ thơ” bạn có thể vào trang tin quốc tế của chúng tôi hoặc nhấn vào đây để đăng ký nhận bản tin thường kỳ của chúng tôi, trong đó bao gồm các thông tin về các ấn phẩm và sự kiện mới của chúng tôi.

 

Tôi có thể sử dụng số liệu của “Những cuộc đời trẻ thơ” bằng cách nào?

Chúng tôi cam kết công bố nghiên cứu của chúng tôi ở phạm vi rộng nhất, bao gồm lưu trữ số liệu cho mục tiêu tra cứu nhằm đảm bảo các nhà nghiên cứu và các cán bộ xây dựng chính sách có thể tận dụng được cuộc khảo sát dài hạn duy nhất này.

Các số liệu khuyết danh từ vòng khảo sát định lượng thứ nhất, thứ hai và thứ ba đã được lưu trữ tại Anh thông qua Dịch vụ Lưu trữ Số liệu Kinh tế Xã hội - số tham chiếu SN 5307 (vòng 1), số tham chiếu 6852 (vòng 2)số tham chiếu 6853 (vòng 3) có thể truy cập trực tuyến tại đây. Chúng tôi lưu trữ các file sử dụng phần mềm SPSS – trong đó có một file chứa tất cả dữ liệu ở cấp hộ gia đình/trẻ em cùng với rất nhiều file khác cung cấp thông tin về các bảng biểu trong bảng hỏi. File dữ hiệu hộ gia đình chứa những số liệu đã được làm sạch và một bộ tổng hợp các biến đã được sử dụng, bao gồm cả biến chỉ số tài sản.

Các tài liệu mô tả cách thức xây dựng các biến tổng hợp cũng được lưu trữ kèm với các file SPSS. Các tài liệu này bao gồm các bảng hỏi và “từ điển dữ liệu” mô tả từng biến và các giá trị của mã số. Thông tin mô tả cho biết mối liên hệ giữa các biến và các câu hỏi trong bảng hỏi. Đối với các biến được tính toán, thông tin mô tả còn bao gồm các phương pháp tính toán. Mô tả cơ sở dữ liệu của “Những cuộc đời trẻ thơ” (bao gồm file hướng dẫn sử dụng dạng pdf, thông tin về trang tin điện tử và trích dẫn) được lưu tại đây.

Bộ số liệu của vòng khảo sát thứ ba sẽ được lưu trữ với Dịch vụ Lưu trữ Số liệu Kinh tế Xã hội vào cuối năm 2012. Hai bộ số liệu của các vòng khảo sát thứ nhất và thứ hai cũng được lưu trên các đĩa CD. Lưu trữ và công bố số liệu của “Những cuộc đời trẻ thơ” cũng là một phần cam kết của chúng tôi với nhà tài trợ cho nghiên cứu là Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID). Chúng tôi rất mong muốn được thông tin về việc sử dụng số liệu của chúng tôi và những ấn phẩm sắp được phát hành dựa trên bộ số liệu này.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi khi cần trợ giúp hoặc thông tin thêm từ nhóm nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” trong quá trình sử dụng số liệu.

Email: younglives@younglives.org.uk

 

“Những cuộc đời trẻ thơ” xuất bản những tài liệu loại gì?

“Những cuộc đời trẻ thơ” xuất bản hàng loạt ấn phẩm để đảm bảo nghiên cứu của chúng tôi có thể đến với đông đảo độc giả. Những ấn phẩm liên quan đến Việt Nam được trình bày ở trang tin riêng về Việt Nam. Để xem được đầy đủ các ấn phẩm của toàn bộ nghiên cứu, xin mời xem trang những ấn phẩm trên trang tin điện tử quốc tế.

Các báo cáo nghiên cứu của “Những cuộc đời trẻ thơ” trình bày nghiên cứu hiện tại và các phân tích của chúng tôi

Các báo cáo kỹ thuật đưa ra các thông tin cơ bản về phương pháp nghiên cứu của chúng tôi. Các báo cáo này bao gồm phương pháp chọn mẫu và theo dõi biến động mẫu, các tài liệu cơ sở lý thuyết về các chủ đề nghiên cứu và về quốc gia, các báo cáo thử nghiệm công cụ tại hiện trường, các tài liệu hướng dẫn thực hành và chuẩn mực đạo đức, v.v.

Các tóm lược chính sách của “Những cuộc đời trẻ thơ” trình bày ngắn gọn về một vấn đề cụ thể, kèm theo đó là những kết quả nghiên cứu phù hợp cho việc xây dựng chính sách và các kết luận về chính sách.

Các báo cáo quốc gia của “Những cuộc đời trẻ thơ” đưa ra những phân tích sơ bộ ở mỗi vòng khảo sát. Các báo cáo này không nhằm mục đích đưa ra toàn bộ những phát hiện mà trình bày tổng thể các chỉ số chính. Chúng tôi hy vọng rằng các báo cáo quốc gia có thể cung cấp thông tin đầy đủ cho các nhà nghiên cứu, các cán bộ xây dựng chính sách và những học giả sử dụng bộ số liệu của chúng tôi.

Các bài báo và các ấn phẩm khác liên quan đến “Những cuộc đời trẻ thơ” cũng được công bố trong mục Ấn phẩm trên trang tin điện tử của chúng tôi.

 

Liên hệ với chúng tôi

Email: younglives.vn@gmail.com, hoặc điện thoại Tel/fax: (84-4)-6 273 0494

TS. Lê Thúc Dục

Trưởng nhóm nghiên cứu, “Những cuộc đời trẻ thơ”

Trung tâm Phân tích và Dự báo (CAF)

Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Tầng 14, số 1 Liễu Giai,

Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84-4)- 6 273 0493

Fax: (84-4)- 6 273 0494

Email: le.thucduc@gmail.com