"Những Cuộc đời trẻ thơ" tại Hội thảo quốc tế thường niên của các nhà kinh tế Việt Nam lần thứ 10 - VEAM 2017

02 Aug 2017

Ngày 1 và 2 tháng 8 đã diễn ra Hội Nghị Thường Niên Của Các Nhà Kinh tế Việt Nam VEAM 2017 ( Vietnam Economist Annual Meeting) tại Đại Học Ngân Hàng, Tp. Hồ Chí Minh. Đây là Hội nghị thường niên được tổ chức cho các nhà kinh tế học và các nhà nghiên cứu xã hội trên thế giới để trình bày các công trình nghiên cứu của họ. Năm nay, Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (DEPOCEN), Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS) và Đại học Ngoại thương Hà Nội (FTU) sẽ đồng chủ trì tổ chức.

Hội nghị VEAM 2017 tập trung các nhà kinh tế học, các nhà khoa học xã hội, tiến sĩ và các nghiên cứu sinh từ Việt Nam và trên toàn thế giới để trao đổi các ý tưởng về kinh tế, tài chính và quản lý. Hội nghị sẽ tạo cơ hội để nuôi dưỡng mạng lưới các nhà kinh tế học Việt Nam và các nhà khoa học xã hội khác trên toàn thế giới, mở rộng và hợp tác chặt chẽ giữa các nhà nghiên cứu khoa học. Đây là cơ hội cho các trường đại học nói chung và đại học quản lý kinh tế, tài chính nói riêng. Đồng thời cũng là cơ hội cho các cơ quan quản lý của Chính phủ, cũng như các công ty của Việt Nam học tập kinh nghiệm nâng cao chất lượng nghiên cứu và là diễn đàn học thuật có uy tín dành cho giới nghiên cứu kinh tế Việt Nam, nhất là các nhà nghiên cứu trẻ hay nghiên cứu sinh.

Tham dự Hội nghị VEAM 2017 có TS. Caine Rolleston và TS. Padmini Iyer, hai chuyên gia về giáo dục của CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ" tại trường ĐH Oxford, với bài trình bày mang tựa đề "Đằng sau những vấn đề cơ bản: Tiếp cận và công bằng trong việc mở rộng giáo dục sau chương trình giáo dục đào tạo bắt buộc ở Việt Nam". Bài trình bày giới thiệu về chương trình Điều tra trường học năm học 2016 - 2017 và một số kết quả ban đầu của vòng điều tra lần hai này. Kết quả nghiên cứu của vòng điều tra lần này cho thấy nền giáo dục Việt Nam khá thành công trong việc tạo ra được khả năng tiếp cận giáo dục phổ thông khá công bằng, một nền tảng rất quan trọng để từ đó, tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu cách thức để đổi mới nền giáo dục trong tương lai. 

Thông tin về đăng ký các bài nghiên cứu xem tại: http://veam.org/workshop-2017/call-for-papers-veam-2017/