Kế hoạch điều tra chương trình "Điều tra trường học" đợt 2 năm học 2016-2017

23 Dec 2016

Chương trình "Điều tra trường học" ng khuôn khổ CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ" đã bắt đầu thực hiện vòng thu thập số liệu thứ hai kể từ đầu năm học 2016-2017. Đây là vòng nghiên cứu thứ hai kể từ vòng điều tra đầu tiên, thực hiện đối với 3.284 học sinh lớp 5 thuộc 5 tỉnh Bến Tre, Phú Yên, Đà Nẵng, Hưng Yên, Lào Cai, trong năm học 2011-2012.

Điều tra trường học năm học 2016-2017, chúng tôi tiếp tục nghiên cứu với mẫu điều tra lên đến gần 9.000 học sinh lớp 10 tại 5 tỉnh thuộc địa bàn nghiên cứu. Nhóm trẻ theo dõi sẽ ở độ tuổi 15-16 tuổi, tương đương với tuổi của nhóm trẻ nhỏ của chương trình. Điều khác biệt lần này là chương trình được thực hiện mở rộng đối với tất cả học sinh lớp 10 tại các địa bàn nghiên cứu của CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ", qua đó, các kết quả nghiên cứu sẽ phản ánh được bức tranh tổng thể hơn về giáo dục của học sinh lớp 10 tại Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, kết hợp với các dữ liệu thu thập về nhóm trẻ nhỏ, cũng như các học sinh đã từng tham gia từ vòng điều tra trường học trước đây, nghiên cứu có thể kết hợp với các số liệu thu thập về trẻ và hoàn cảnh gia đình để đưa ra được các phân tích mang ý nghĩa sâu sắc hơn. Chương trình "Điều tra trường học" sẽ tìm hiểu về tính hiệu quả của nhà trường, thông qua một số công cụ đánh giá kết quả học tập của trẻ như kết quả kiểm tra môn Toán, tiếng Anh, kỹ năng giải quyết tình huống và tư duy, để có thể chỉ ra các yếu tố ở từng cấp độ học sinh, lớp học, giáo viên, nhà trường đóng góp như thế nào vào sự tiến bộ của trẻ trong một năm học, ghi nhận qua kết quả kiểm tra của các em. 

Kế hoạch điều tra của cấu phần "Điều tra trường học" dự kiến sẽ được thực hiện như sau:

- Tháng 8: tập huấn điều tra viên

- Tháng 9-10: điều tra đợt 1 tại 5 tỉnh

- Tháng 2: tập huấn điều tra viên

- Tháng 3-4: điều tra đợt 2 tại 5 tỉnh

- Tháng 11: hội thảo công bố một số kết quả ban đầu

Để biết rõ thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với bà Nguyễn Thu Hương, điều phối viên chương trình "Điều tra trường học", cán bộ truyền thông của CTNC "Những Cuộc đời trẻ thơ" qua email huongnt_mi@yahoo.com