Tin tức

Bạo lực đang bị lạm dụng như công cụ của 'giáo dục'và 'kỷ luật'

25 Nov 2016

Một nghiên cứu của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc vừa công bố cho thấy, các định kiến xã hội đang góp phần bào chữa cho việc sử dụng bạo lực như là một công cụ của “giáo dục” và “kỷ luật” đối với trẻ em.

Hiểu những trẻ em Việt từng bị bạo lực

25 Nov 2016

Nhằm hiểu rõ hơn những gì mà trẻ em bị bạo lực đã phải trải qua, và những tác động của nó đối với đời sống của các em qua các thời kỳ và trong các hoàn cảnh khác nhau, UNICEF đã hỗ trợ nghiên cứu “Hiểu về những trải nghiệm của trẻ em bị bạo lực ở Việt Nam: Bằng chứng từ chương trình nghiên cứu Những cuộc đời trẻ thơ”.

Bạo lực với trẻ em trong gia đình phổ biến ở Việt Nam mặc dù đã có pháp luật bảo vệ - theo nghiên cứu của UNICEF

24 Nov 2016

Trẻ em trong các gia đình có bạo lực thường miêu tả các hình thức bạo lực khác nhau mà các em phải chứng kiến như bạo lực giữa cha mẹ, hoặc bạo lực về thể xác và tinh thần mà các em là nạn nhân và các em cảm thấy bị cha mẹ xao lãng như thế nào.

Công bố báo cáo "Nghèo trẻ em: Nguyên nhân và ý nghĩa đối với trẻ em toàn cầu"

29 Jan 2016

Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) mới đây đã công bố một nghiên cứu về nghèo trẻ em toàn cầu. Chương trình nghiên cứu "Những Cuộc đời trẻ thơ" rất tự hào được đóng góp những phương pháp và kết quả nghiên cứu về nghèo trẻ em đã được giới thiệu trong báo cáo này.

Công bố báo cáo mới "Trẻ em Thiên niên kỷ: Lớn lên với các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ"

17 Dec 2015

Dựa trên số liệu thu thập từ 12.000 trẻ em và gia đình các em trong suốt thời gian triển khai của các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, đồng thời mượn lời của chính các em, nhân vật chính của bản báo cáo này, báo cáo mới nhất của chương trình nghiên cứu “Những Cuộc đời trẻ thơ” sẽ đi sâu hơn các con số để giới thiệu tới độc giả những thay đổi trong đời sống của trẻ em trong bối cảnh đổi mới các chính sách quốc gia cũng như các ưu tiên chính sách và kết quả từ các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

“Những cuộc đời trẻ thơ”: Trẻ em là trung tâm của sự phát triển

20 Jan 2015

Ngày 19.1, tại Hà Nội, Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Na Uy, công bố kết quả ghi nhận mới nhất từ Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”.

Tổ chức hội thảo công bố kết quả nghiên cứu vòng 4 của Chương trình nghiên cứu "Những Cuộc đời trẻ thơ"

19 Jan 2015

Đặt trẻ em vào trung tâm của sự phát triển: Bất bình đẳng ở trẻ em hình thành từ rất sớm, tuy nhiên, các nghiên cứu được công bố sáng ngày 19/1/2015 đã chỉ ra một số thời điểm thích hợp các nhà hoạch định chính sách có thể can thiệp để cải thiện sự phát triển và lớn lên của trẻ.

Công bố kết quả mới nhất về Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”

19 Jan 2015

Ngày 19/1, tại Hà Nội, Trung tâm Phân tích và Dự báo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Na Uy tại Việt Nam công bố kết quả mới nhất ghi nhận từ Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”.