Thông tin báo chí

Liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp thông tin cho báo chí khi muốn tìm hiểu thêm thông tin về nghèo trẻ em. Xin vui lòng liên hệ cán bộ phụ trách truyền thông để biết thêm thông tin và để được kết nối với các nhà khoa học tại Việt Nam.

Mọi liên hệ xin vui lòng gửi đến:

Nguyễn Thu Hương

Cán bộ tư vấn Chính sách và Truyền thông,

Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam

Tel: 84-4-62730475

E-mail: huongnt_mi@yahoo.com