Tiếp cận cơ sở dữ liệu

Bộ số liệu của chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ" qua các đợt điều tra hộ gia đình và trẻ vào các năm 2002 (vòng 1), 2006 (vòng 2), và 2009 (vòng 3) đã được lưu trữ tại Anh thông qua Dịch vụ Số liệu. Toàn bộ tài liệu và bảng hỏi sử dụng trong các vòng điều tra có thể được tải về thông qua Dịch vụ Số liệu  và trên đĩa CD sau khi liên hệ với Trưởng nhóm nghiên cứu của mỗi nước.

Chúng tôi cam kết công bố rộng rãi nghiên cứu của chúng tôi, bao gồm hệ thống lưu trữ dữ liệu công chúng có thể truy cập, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu và xây dựng chính sách có thể sử dụng nguồn số liệu duy nhất này.

Dữ liệu được mã hóa khuyết danh từ ba Vòng khảo sát của cuộc điều tra các hộ gia đình và trẻ em được lưu giữ tại Anh thông qua Dịch vụ Số liệu với các số tham chiếu sau đây:

Bộ số liệu đa chiều sẽ được lưu trữ thông qua Dịch vụ Số liệu vào cuối năm 2013. Tại Việt Nam, các bộ số liệu cũng được lưu dưới dạng đĩa CD-rom và có thể yêu cầu tại CAF-VASS.

Sử dụng số liệu

Để sử dụng số liệu, người dùng cần phải đăng ký sử dụng với Dịch vụ Số liệu và chấp thuận điều khoản sử dụng trước khi có thể truy cập số liệu. Chúng tôi cũng yêu cầu người sử dụng thông báo cho Dịch vụ Số liệu và chương trình "Những cuộc đời trẻ thơ" về các nghiên cứu hoặc ấn phẩm có sử dụng bộ số liệu của chúng tôi. Điều này giúp chúng tôi theo dõi bộ số liệu được sử dụng như thế nào, đồng thời cũng là cơ sở để chúng tôi thực hiện báo cáo với các tổ chức tài trợ.

Nếu có sử dụng dữ liệu từ chương trình "Những cuộc đời trẻ thơ", xin vui lòng ghi rõ như sau trong phần Lời cảm ơn:

"Số liệu sử dụng trong bài viết này được lấy từ chương trình nghiên cứu "Những cuộc đời trẻ thơ", một chương trình nghiên cứu quốc tế về sự thay đổi tình trạng nghèo của trẻ em được thực hiện đối với 12.000 trẻ em ở 4 quốc gia Ethiopia, Ấn Độ (bang Andhra Pradesh), Pêru và Việt Nam trong vòng 15 năm (www.younglives.org.uk). Chương trình nghiên cứu “Những cuộc đời trẻ thơ”được tài trợ chính bởi bởi Bộ Phát triển Anh (DFID) và đồng tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Na Uy từ 2010 đến 2014. Các ý kiến, quan điểm  trình bày trong bài viết này là của tác giả chứ không nhất thiết là ý kiến, quan điểm của chương trình "Những cuộc đời trẻ thơ", trường Đại học Oxford, Bộ Phát triển Anh (DFID) hoặc các tổ chức tài trợ.’

Liên hệ

Chúng tôi rất quan tâm đến các phân tích thứ cấp sử dụng bộ số liệu của chúng tôi cũng như những ấn phẩm sắp được phát hành dựa trên dữ liệu của “Những cuộc đời trẻ thơ”. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin về số liệu hoặc phương pháp luận.

Email: younglives@younglives.org.uk

hoặc cán bộ Quản trị dữ liệu, Nguyễn Văn Tiền: nguyentv61@gmail.com