Sự tham gia của trẻ em

[LINK to the Pdf of the child profile book here or the stories from Vietnam]

Chúng tôi nhận thấy những ý kiến đóng góp của trẻ em là nguồn thông tin thiết yếu cho quá trình xây dựng chính sách và cung cấp các dịch vụ cho các em. Đồng thời, ý kiến của các em cũng là một kênh hữu hiệu cho công tác truyền thông và tư vấn chính sách.
Chúng tôi lắng nghe trẻ em Việt Nam nói về cuộc sống và những vấn đề ưu tiên của các em. Chúng tôi cũng làm việc với các em theo phương pháp cùng tham gia nhằm thu thập những thông tin bổ trợ cho các kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi tạo ra các cơ hội cho các em phát biểu quan niệm của mình về đói nghèo và hỗ trợ bằng nhiều cách để các em có thể tham gia cung cấp đầu vào cho việc thực hiện tư vấn chính sách.
Tiếng nói của trẻ em
Ngoài việc lôi cuốn trẻ em tham gia vào nghiên cứu này dưới cả hai hình thức trả lời trực tiếp hoặc qua nghiên cứu định tính dựa trên các hoạt động, chúng tôi tiến thêm một bước xa hơn và tích cực đẩy mạnh sự tham gia của trẻ em bằng nhiều cách khác. Hình thức này bao gồm việc tạo cơ hội cho trẻ em diễn tả quan điểm của mình, đảm bảo tiếng nói của các em được lắng nghe và các chương trình hành động phù hợp được thực hiện.
Chúng tôi lôi cuốn trẻ em tham gia các hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam thông qua các hình thức:
Trực tiếp sử dụng các ý kiến và trải nghiệm của các em để góp ý cho các quá trình lập kế hoạch ở cấp tỉnh
Tổ chức các ‘diễn đàn trẻ em’ để các em có thể tham gia gặp gỡ trò chuyện với đội ngũ cán bộ xây dựng chính sách và lập kế hoạch
Hỗ trợ trẻ em tham gia các Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ
Tập huấn cho trẻ em để các em có thể thực hiện các nghiên cứu về các vấn đề mà các em quan tâm
Phương pháp tiếp cận có sự tham gia của chúng tôi trong nhiều trường hợp đã có tác động đến các chương trình hành động của địa phương. Ví dụ, quyết định chấm dứt các lớp học Chủ nhật được công bố và thực thi ngay sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tham gia tọa đàm với trẻ em do “Những cuộc đời trẻ thơ” tổ chức năm 2005 với chủ đề quyền vui chơi và văn hóa của trẻ em.
Tham gia xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội tỉnh
Nhóm Tư vấn Chính sách và Truyền thông của “Những cuộc đời trẻ thơ” tại Việt Nam hợp tác chặt chẽ với Viện Kinh tế Việt Nam (VIE) và các Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để hỗ trợ quá trình lập Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm. Mục tiêu của quan hệ hợp tác này là nhằm thúc đẩy hình thức tham gia của thanh thiếu niên vào quá trình xây dựng và lập kế hoạch phát triển. Chúng tôi thực hiện hình thức hợp tác này ở hai tỉnh Bến Tre và Lào Cai, là hai trong số những tỉnh nghèo nhất của Việt Nam và có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao.
Trong hai năm 2005 và 2006, “Những cuộc đời trẻ thơ” lần đầu tiên thực hiện lôi cuốn sự tham gia của trẻ em vào quá trình lập kế hoạch. Hoạt động này thúc đẩy một cơ chế xây dựng chính sách và chương trình chung liên quan đến trẻ em và dựa trên các bằng chứng cụ thể.
Các cuộc phỏng vấn và thảo luận được tổ chức thực hiện với một mẫu bao gồm nhiều nhóm đối tượng, từ thanh thiếu niên, những người nhập cư và các nhóm phụ nữ. Tất cả những người tham gia được yêu cầu suy nghĩ và mô tả về các chương trình giáo dục và mối liên hệ giữa giáo dục và việc làm, đào tạo nghề, môi trường, y tế và hạ tầng cơ sở cho các hoạt động vui chơi giải trí. Trước đây chưa bao giờ được hỏi ý kiến về chính sách phát triển của đất nước, những người tham gia đều rất nhiệt tình, cởi mở và sẵn sàng đóng góp ý kiến để đảm bảo các chính sách của Chính phủ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của họ và của cộng đồng.
Năm 2008, “Những cuộc đời trẻ thơ” lại một lần nữa tổ chức cho trẻ em tham gia quá trình tham vấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Sáu mươi tám trẻ em tham gia quá trình xây dựng kế hoạch của hai tỉnh Bến Tre và Lào Cai, trong đó có 20 em là thành viên các Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ do “Những cuộc đời trẻ thơ” hỗ trợ. Các em được mời tham gia ý kiến, trình bày các quan điểm trong các cuộc thảo luận lập kế hoạch. Đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến trẻ em, ý kiến của các em được cân nhắc bình đẳng như của người lớn.
Thông qua hình thức tham gia của trẻ em, “Những cuộc đời trẻ thơ” đóng một vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự ủng hộ của Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc áp dụng quá trình xây dựng kế hoạch với sự tham gia của người dân và hướng tới người nghèo. Bằng chứng của sự ủng hộ này là tiếp sau các cuộc thảo luận rộng rãi về giáo dục, ngân sách cho giáo dục năm 2009 đã được tăng lên.
Các diễn đàn trẻ em
Năm 2006, “Những cuộc đời trẻ thơ” tổ chức Diễn đàn Trẻ em lần đầu tiên. Trẻ em có hoàn cảnh khác nhau ở các khu vực địa lý khác nhau đã được mời đến tham gia và thảo luận với các thành viên hội đồng nhân dân cấp quận/huyện về những tác động của chính sách đối với cuộc sống của các em. Sự kiện này nhằm mục đích nâng cao trách nhiệm giải trình của các cán bộ hoạch định chính sách đối với trẻ em và nâng cao vai trò của các thành viên hội đồng nhân dân trong việc giám sát thực thi chính sách, cụ thể là các chính sách về giáo dục.
Trẻ em trình bày thông điệp thông qua nhiều hình thức sáng tạo từ diễn kịch, hát dân ca, biểu diễn thời trang, đến vẽ tranh và triển lãm ảnh. Tiếp sau đó là những buổi thảo luận nhóm. Hình thức tổ chức này giúp đội ngũ cán bộ xây dựng chính sách thay đổi quan niệm về giá trị của sự tham gia của trẻ em. Một cán bộ đã nhận định ‘trước đây chúng tôi không thể tin trẻ em có thể tư duy các vấn đề xã hội như thế. Bây giờ chúng ta có thể tin cậy và tạo điều kiện để các em có thể tự làm nhiều việc.’
Một diễn đàn tương tự cũng được tổ chức tháng 8 năm 2008. “Những cuộc đời trẻ thơ” phối hợp với Tỉnh đoàn Bến Tre đồng tổ chức Diễn đàn trẻ em về giáo dục cho trẻ em nghèo. Diễn đàn có chủ đề ‘Trẻ em nói về cơ hội đến trường của trẻ em nghèo’. Hơn 150 em từ 7 huyện thuộc tỉnh Bến Tre đã tham gia trình bày ý kiến của mình và đề xuất giải pháp cải thiện cơ hội học tập. Mười hai đại diện cán bộ hoạch định chính sách tỉnh Bến Tre đã tham gia thảo luận, trong đó có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Buổi tọa đàm này phát huy tinh thần của những hoạt động trước đó nhằm tạo cơ hội và hỗ trợ các buổi họp về đói nghèo, các chính sách xã hội và giáo dục.
Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ
Tại Việt Nam, trẻ em tham gia các Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ. Các câu lạc bộ này tổ chức các cuộc tọa đàm trực tiếp với đội ngũ cán bộ xây dựng chính sách và lập kế hoạch ở cấp tỉnh. Ngoài ra, các thành viên câu lạc bộ cũng tự tổ chức thực hiện các nghiên cứu. Suy ngẫm của các em về các vấn đề nghiên cứu còn được thể hiện dưới hình thức những câu chuyện thể hiện quan sát và trải nghiệm của các em. Những câu chuyện này được tập hợp thành ấn phẩm và chuyển tới các nhà hoạch định chính sách. Chúng tôi cũng hỗ trợ trẻ em tham gia trực tiếp vào quá trình xây dựng chính sách và lập kế hoạch bằng cách đưa ý kiến đóng góp của các em vào quá trình xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh.
Đầu năm 2006, nhóm cán bộ chính sách của “Những cuộc đời trẻ thơ” đã thành lập 11 Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ ở 5 tỉnh thành là địa bàn nghiên cứu. Mục tiêu của hoạt động này là tạo môi trường thuận lợi cho trẻ em phát triển kỹ năng của các nhà vận động và các nhà nghiên cứu nhỏ tuổi đối với những vấn đề liên quan đến cuộc sống hàng ngày của các em, gia đình và cộng đồng nơi các em sinh sống.
Một nhóm trẻ thuộc nhiều hoàn cảnh và độ tuổi khác nhau tham gia các câu lạc bộ này. Các em thực hành viết các bài báo về quyền trẻ em, về quan điểm và các mối quan tâm của các em đối với những vấn đề có tác động đến cuộc sống của các em. Các bài báo và thông điệp do các em xây dựng đã được tuyên truyền rộng rãi, như đài truyền hình và truyền thanh địa phương, tạp chí dành cho trẻ em tại địa phương, và được xuất bản dưới hình thức sổ lịch.
Các Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ ở 3 trong số 5 tỉnh đã được Đài Tiếng nói Việt Nam trao tặng danh hiệu ‘thiếu niên xuất sắc’ năm 2006 và 2007. Năm 2008, một chương trình phim tư liệu về Câu lạc bộ Phóng viên nhỏ tỉnh Bến Tre đã được phát sóng toàn quốc vào Ngày Nhà báo Việt Nam. Năm 2009, một cuốn sổ lịch tập hợp các bài viết của các thành viên Phóng viên nhỏ đã được xuất bản.